2. Olağan Genel Kurul

2. Olağan Genel Kurul, 13 Eylül 2013 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanarak aşağıdaki ilan ve gündem doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

2. Olağan Genel Kurul İlanı

(BAYDER) – Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Eylül 2013 tarihinde saat 19:00 de dernek merkezinde yapılacaktır.

Belirtilen gün kongre için çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 20 Eylül 2013 tarihinde saat 19:00 de yapılacaktır. Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan Teşekkülü (Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı)
  3. Taslak bütçe görüşülmesi
  4. Faaliyet raporunun okunması
  5. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibrası
  6. Seçimler
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış

 

Fatih Dündar

Yönetim Kurulu Başkanı

Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği | BAYDER