Çoruh Nehri Platformu

Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği, Bayburt Çoruh Nehri Platformu kurucularındandır.

Yasal Dayanak

5253 sayılı Dernekler Kanununun 25’inci maddesi ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin 94’üncü Maddesi

Platformun Kurucuları

 1. Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE),
 2. Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER),
 3. Erzurum Eczacılar Odası Bayburt Temsilciliği,
 4. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti,
 5. Bayburt Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,
 6. Bayburt Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnografya Müzesi Vakfı,
 7. Bayburt Kültür-Tarih ve Edebiyat Derneği (BAYDER),

Bayburt Çoruh Nehri Platformu Mutabakat Tutanağı

Bayburt Çoruh Nehri Platformu Mutabakat Tutanağı

Madde 1:

Platformun Adı

Bayburt Çoruh Nehri Rehabilitasyon Çalışmaları Destekleme Platformu.

Kısa Adı: Bayburt Çoruh Nehri Platformu.

Kuruluş Tarihi: 10 Haziran 2020

Faaliyet Adresi: Şeyhhayran Mahallesi Turan Caddesi No:12/A BAYBURT

Platform Koordinatörü: Prof. Dr. Rıfat YILDIZ, [email protected], 0532- 464 1396

Madde 2:

Platformun Yasal Dayanağı

İşbu platform, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 25’inci maddesi ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin 94’üncü Maddesi esasları doğrultusunda kurulmuştur.

Madde 3:

Platformun Amacı

 1. DSİ tarafından Çoruh Nehri 2. Etap Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında hazırlanan uygulama projesinin genel esasları hakkında Bayburt kamuoyunu çeşitli iletişim araçlarıyla bilgilendirmek.
 2.  Amacın birinci maddesinde ifade dilen çalışmalarda Çoruh Nehri’nin doğal yapısının; ekolojik (çevrebilimsel), sosyal, ekonomik, estetik, nehir tarihi ve rekreasyonel etkinliklere olanak sağlayacak işlevlerinin korunarak ve geliştirilerek rehabilite edilmesine katkı sağlamaktır.
 3. Amacın ikinci maddesinde vurgulanan katkının sağlanabilmesinde konuyla ilgili bir uzmanlar heyetini oluşturmaktır.

Madde 4:

Platformun Amacına Ulaşmak İçin Yürütülecek Faaliyetler

 1. Yürütülecek faaliyetlerle ilgili yıllık çalışma programı hazırlamak.
 2. Platform yönetim grubu üyeleri arasında görev paylaşımını gerçekleştirmek.
 3. Projeyle ilgili uzmanlık alanlarında yetkin ve deneyimli kişilerden oluşacak bir “Bayburt Çoruh Nehri Platformu Uzmanlar Heyeti” oluşturmak.
 4. Uzmanlar Heyeti üyelerini tasarlanan proje hakkında kitabi ve yerinde gözlemsel olarak bilgilendirmek. Uzmanların benzer ulusal ve uluslararası uygulanmış olan projelerden yararlanması hususunda, gerekli materyali sağlamak.
 5. Uzmanlar heyetinin yapacakları gözlem, analiz ve değerlendirmelerinin sonuçlarını rapora dönüştürmek;  bu çerçevede oluşturulacak önerileri Bayburt kamuoyuyla paylaşmak ve konuyla ilgili makamları bilgilendirmek.
 6. Proje müteahhit ve taşeronları ile ilişki içinde olmak.
 • Madde 5:

Platformun Kurucuları

 1. Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE),
 2. Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER),    
 3. Erzurum Eczacılar Odası Bayburt Temsilciliği,
 4. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti,
 5. Bayburt Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,
 6. Bayburt Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnografya Müzesi Vakfı,  
 7. Bayburt Kültür-Tarih ve Edebiyat Derneği (BAYDER),

Madde 6:

Platforma Üyelik

Platform kurucularınca, gerekli görülmesi durumunda yeni üye başvuruları kabul edilebilir.

Madde 7:

Platformun Organları

 1. Yönetim Grubu: Platform kurucularının temsilcilerinin tamamından oluşur ve kendi aralarında gönüllülük esaslı yapacakları görev dağılımına göre platform faaliyetlerine katkıda bulunur.
 2. Koordinatör: Platform kurucuları tarafından belirlenir ve amaçlar doğrultusundahazırlanacak yıllık çalışma programı uygulamalarını koordine eder.

Madde 8:

Platform Faaliyetlerinin Finansmanı

Platformun kurucu STK’ları, platform faaliyetlerinden doğacak masrafları paylaşırlar.

Madde 9:

Platformun Faaliyet Süresi

DSİ’nin Çoruh 2. Etap projesinin tamamlanmasıyla, Bayburt Çoruh Nehri Platformunun görevi esas itibariyle tamamlanmış olmakla beraber, kurucular kurulunun kararıyla platform Çoruh Nehri ile ilgili her türlü çalışmayı takip edebilir.

Çoruh Nehri Raporu

Bayburt Çoruh Nehri Rehabilitasyon Çalışmalarını Destekleme Platformu Destek ve Öneriler Raporu

Raporu okumak için buraya tıklayın