Hakkımızda

Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER), Doğu Karadeniz’de Bayburt ilinde kurulmuş; Bayburt ve çevresindeki tarihi yapının korunması, tarihi değerlere sahip çıkılması, tarih bilincinin yaşatılması; kültürel değerlerin korunması/yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması; edebi değer ve şahsiyetlerin mirasına sahip çıkılması, eserlerinin korunması ve edebi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması; içinde bulunduğu toplumun maddi/manevi gelişimine katkı sunması, projeler üreterek hayata geçirilmesi için çaba harcayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Belirtilen amaca yönelik güncel yeniliklerle birlikte kültürel değerlerin yaşanmasına/yaşatılmasına katkı sunmak, insana ve insanı insan yapan değerlere ve topluma fayda sağlamak adına Fatih Dündar kurucu başkanlığında 26 Temmuz 2010 tarihinde derneğin kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

Tüzük Kayıtlı Resmi Sloganı: ‘gelenekten geleceğe’
Resmi Web Sitesi: www.bayder.org.tr

Vizyonumuz;

BAYDER, üyeleri arasında birlikteliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı ilke edinmiş, kültürel değerlerin yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını da şiar edinmiş bir STK’dır.

Misyonumuz:

BAYDER, kültürel değerlerin unutulup gitmeden yaşatılması, yaşanarak ve yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması ve bizi biz yapan kültürel değerlerin varlığının sürdürülmesi gayretindedir.

Biz diyoruz ki, Bizi diğer milletlerden farklı kılan, bizi biz eden kültür mirasımız ve millî varlığımızdır. Devamına önem verelim; kendimiz olmak ve kendimiz kalabilmek adına değerlerimize sahip çıkalım, yaşayalım ve yaşatalım. Bu misyonla hareket eden derneğimiz, kuşaklar arasında köprü kurarak kültürel değerlerimizin yaşatılmasına katkı sunmaktadır.