Yönetim

BAYBURT TARİH-KÜLTÜR VE EDEBİYAT DERNEĞİ (BAYDER)

YÖNETİM KURULU

Fatih DÜNDAR
Yönetim Kurulu Başkanı  
Hüseyin Akdoğan
Başkan Yardımcısı
Murat Okutmuş
Genel Sekreter
Baki Meral
Sayman
Serpil Bahadır
Asil Üye
Ahmet Çalışkan
Asil Üye
Mehmet Salih Turanoğlu
Asil Üye

YEDEK YÖNETİM

Gökhan Kömür
Hasan Kaymaz
Serdar Eslek
Neslibir Topcuoğlu
Engin Demir
Elanur Tütüneken
Uğur Dündar

DENETLEME KURULU

Serkan Köse
Başkan
Önder Eryılmaz
Asil Üye
Nusret Konca
Asil Üye
İmdat Sancar
Yusuf Malkoç
Süleyman Açıkgöz