3. Olağan Genel Kurul

3. Olağan Genel Kurul, 10 Eylül 2016 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanarak aşağıdaki ilan ve gündem doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

3. Olağan Genel Kurul İlanı

(BAYDER) – Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği’nin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Eylül 2016 tarihinde saat 19:00 de dernek merkezinde yapılacaktır.

Belirtilen gün kongre için çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 17 Eylül 2016 tarihinde saat 19:00 de yapılacaktır. Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan Teşekkülü (Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı)
  3. Taslak bütçe görüşülmesi
  4. Faaliyet raporunun okunması
  5. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibrazı
  6. Seçimler
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış

 

Fatih Dündar

Yönetim Kurulu Başkanı

Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği | BAYDER