Olağanüstü Genel Kurul

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu, 25 Mayıs 2011 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanarak aşağıdaki ilan ve gündem doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul İlanı

(BAYDER) – Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2011 tarihinde saat 19:00 de dernek merkezinde yapılacaktır.

Belirtilen gün kongre için çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 01 Haziran 2011 tarihinde saat 19:00 de yapılacaktır. Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan Teşekkülü (Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı)
  3. Taslak bütçe görüşülmesi
  4. Faaliyet raporunun okunması
  5. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibrası
  6. Tüzük Değişikliğinin Görüşülmesi
  7. Seçimler
  8. Dilek ve temenniler
  9. Kapanış

 

Fatih Dündar

Yönetim Kurulu Başkanı

Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği | BAYDER